Popular Posts

7/06/2012

Computer နဲပတ္သက္ၿပီး အဂၤလိပ္စာကားေၿပား စာအုပ္

Computer နဲပတ္သက္ၿပီး အဂၤလိပ္စာကားေၿပား စာအုပ္:

ကြန္ပ်ဴတာၿပဳၿပင္ေနသူမ်ား နုိင္ငံၿခားကုမၼဏီမ်ားမွာၿပဳၿပင္ရသည့္အခါ အဂၤလိပ္စကားေၿပာဟာ အေရးပါလာပါၿပီ
ဒါေႀကာင့္ အဂၤလာစကားေၿပာအားနည္းသူမ်ားအတြက္ေလ့လာရန္သင့္ေလွ်ာ္မည္ထင္လုိ႔ က်ေနာ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ၀ယ္ယူခ်င္းဆုိင္ရာႏွင့္ ၿပဳၿပင္ခ်င္းဆုိင္ရာ စကားလုံးမ်ားကုိပါ ေလ့လာရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာလုိသူမ်ား ေအာက္မွာေဒါင္းယူႏွိဳင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


DOUNLOAD